Colná deklarácia

COLNÁ DEKLARÁCIA
Ak dovážate tovar z tretích krajín, alebo tovar do tretích krajín vyvážate zabezpečíme Vám kompletný servis preclenia pri dovoze aj vývoze.
Zabezpečíme:
• všetky potrebné úkony od spracovania dokladov pre dovoz aj vývoz v elektronickej forme,
• komunikáciu a preclenie na colnom úrade,
• colný dlh v plnej výške po dobu 10 dní
• všetko v zastúpení, aby ste ušetrili čas a mohli sa venovať svojmu „biznisu"

INTRASTAT
Pre všetkých ktorí obchodujú v rámci EÚ ponúkame aj službu spracovania dokladov pre štatistické zisťovanie INTRASTAT.
Poradíme kto je povinný podávať hlásenia, kedy vzniká / zaniká povinnosť podávať hlásenia, oslobodenie od podávania hlásenia.
Spracujeme podklady do hlásenia a v zastúpení odošleme na Štatistický úrad.

BREXIT
EÚ a Spojené kráľovstvo dosiahli vzájomnú pobrexitovú dohodu o budúcich obchodných vzťahoch a spolupráci, ktorá zabezpečí vyhnutie sa komplikáciám pri obchodovaní oboch strán a uplatňovaniu nie len pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO).
Pobrexitová dohoda zmierňuje dopady Brexitu hlavne v oblasti dovozných ciel a kvót, ktoré sú úplne odstránené avšak za splnenia pravidiel pôvodu tovaru v Spojenom kráľovstve stanovených v tejto dohode. Avšak neznamená to voľný pohyb tovaru tak ako tomu bolo počas prechodného obdobia. Pri obchodovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom musíme počítať s colnými kontrolami na hraniciach ako aj s ďalšími colnými formalitami na prepravovaný tovar medzi oboma stranami.

Tovar, ktorý sa bude dovážať do EÚ zo Spojeného kráľovstva (import) a tovar, ktorý sa bude vyvážať z EÚ do Spojeného kráľovstva (export), podlieha colnému dohľadu.

Vyriešime za Vás všetky colné formality, potrebné pre obchodovanie so Spojeným kráľovstvom po 01.01.2021

Služby colnej deklarácie a štatistického zisťovania INTRASTAT Vám poskytneme na pracovisku COLNEJ DEKLÁCIE v Púchove na adrese Streženická cesta 1025 v čase od 7*00h do 15*00h.
Kontakt: danka.dobronova@valin.sk, +421 917 547 213
renata.ballayova@valin.sk, +421 908 789 276

 

 

Colný úrad, Finančná správa, colník, colnica, Colná únia, dovoz, import, vývoz, export, dovozné clo, colný dlh, clo, antidumpingové clo, preclievanie, kombinovaná nomenklatúra, colný sadzobník, TARIC, colnotarifné zatriedenie, zatriedenie tovaru, colná deklarácia, colné vyhlásenie, JCD, ručenie colného dlhu, colná zábezpeka, , zastupovanie v colnom konaní, mandátna zmluva, colná hodnota, pôvod tovaru, preferenčný pôvod tovaru, nepreferenčný pôvod tovaru, Certifikát of ORIGIN, Form A, EUR 1, dodacie podmienky, INCOTERMS 2020, BREXIT, BREXIT s dohodou, BREXIT bez dohody, tretie krajiny, INTRASTAT, štatistické zisťovanie INTRASTAT, hlásenie INTRASTAT, , prijatie, odoslanie, prah oslobodenia, spravodajská povinnosť

 

Prihlásenie

Kliknutím súhlasite s používaním súborov cookies. Viac info