Colná deklarácia

COLNÁ DEKLARÁCIA
Ak dovážate tovar z tretích krajín, alebo tovar do tretích krajín vyvážate zabezpečíme Vám kompletný servis preclenia pri dovoze aj vývoze.
Zabezpečíme:
• všetky potrebné úkony od spracovania dokladov pre dovoz aj vývoz v elektronickej forme,
• komunikáciu a preclenie na colnom úrade,
• colný dlh v plnej výške po dobu 10 dní
• všetko v zastúpení, aby ste ušetrili čas a mohli sa venovať svojmu „biznisu"

INTRASTAT
Pre všetkých ktorí obchodujú v rámci EÚ ponúkame aj službu spracovania dokladov pre štatistické zisťovanie INTRASTAT.
Poradíme kto je povinný podávať hlásenia, kedy vzniká / zaniká povinnosť podávať hlásenia, oslobodenie od podávania hlásenia.
Spracujeme podklady do hlásenia a v zastúpení odošleme na Štatistický úrad.

BREXIT
Vyriešime za Vás všetky colné formality, potrebné pre obchodovanie so Spojeným kráľovstvom po uplynutí prechodného obdobia, ktoré končí 31.12.2020.
Po tomto dátume by mala nadobudnúť účinnosť nová dohoda o voľnom obchode (DVO), ktorá ale bude predstavovať nižší stupeň ekonomickej spolupráce, aký predstavuje súčasný jednotný vnútorný trh EÚ.
V prípade, že nebude dosiahnutá dohoda o budúcich vzťahoch ani dohoda o voľnom obchode Spojené kráľovstvo sa po ukončení prechodného obdobia stane treťou krajinou.
V praxi to znamená, že vzájomné obchodné vzťahy sa budú riadiť len pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a obe strany si navzájom budú uplatňovať v obchode také opatrenia, aké v súčasnosti uplatňuje EÚ voči ostatným tretím krajinám, s ktorými nemá uzavreté preferenčné obchodné dohody. Pri obchodovaní s tovarom sa to týka najmä dovozného cla, ako aj colných formalít a postupov súvisiacich s prepúšťaním tovaru.

Služby colnej deklarácie a štatistického zisťovania INTRASTAT Vám poskytneme na pracovisku COLNEJ DEKLÁCIE v Púchove na adrese Streženická cesta 1025 v čase od 7*00h do 15*00h.
Kontakt: iveta.zuscakova@valin.sk, +421 905 255 727
renata.ballayova@valin.sk, +421 908 789 276

 

 

Colný úrad, Finančná správa, colník, colnica, Colná únia, dovoz, import, vývoz, export, dovozné clo, colný dlh, clo, antidumpingové clo, preclievanie, kombinovaná nomenklatúra, colný sadzobník, TARIC, colnotarifné zatriedenie, zatriedenie tovaru, colná deklarácia, colné vyhlásenie, JCD, ručenie colného dlhu, colná zábezpeka, , zastupovanie v colnom konaní, mandátna zmluva, colná hodnota, pôvod tovaru, preferenčný pôvod tovaru, nepreferenčný pôvod tovaru, Certifikát of ORIGIN, Form A, EUR 1, dodacie podmienky, INCOTERMS 2020, BREXIT, BREXIT s dohodou, BREXIT bez dohody, tretie krajiny, INTRASTAT, štatistické zisťovanie INTRASTAT, hlásenie INTRASTAT, , prijatie, odoslanie, prah oslobodenia, spravodajská povinnosť

 

Prihlásenie

Kliknutím súhlasite s používaním súborov cookies. Viac info